Anita Garnuszek

Anita Garnuszek - prawnik i wielka miłośniczka koni Swoją przygodę z końmi zaczęłam w wieku 10 lat. Przez długi czas pracowałam w różnych stajniach sportowo - hodowlanych, w kraju i za granicą, takich jak: KS Master Film, SK Opypy, RKS Eden Rogów, czy Active Equestrian Center. Doskonale znane mi są problemy i potrzeby jeźdźców, hodowców, zawodników, czy właścicieli koni. Moją pasją jest ujeżdżenie, którego rozwój staram się bacznie obserwować. Moje publikacje z zakresu prawa związanego ze światem jeździeckim znajdą Państwo w takich czasopismach branżowych jak: „Świat Koni”, „Koń Polski”, czy „Hodowca i Jeździec”.

Z biegiem lat odkryłam swoją drugą pasję, czyli prawo. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie jestem aplikantką adwokacką w ORA Warszawa oraz stacjonarną doktorantką w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także prestiżową Akademię Arbitrażu w Paryżu.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół międzynarodowego prawa handlowego, inwestycyjnego i arbitrażu. Nie są mi też obce zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w najlepszych polskich kancelariach. Jestem także członkiem założycielem Stowarzyszenia „Young Business Club” oraz członkiem „Young International Arbitration Group”.

W 2012 i 2013 r. otrzymałam stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W 2014 r. zostałam wyróżniona w konkursie na najlepszego studenta RP oraz zostałam finalistką konkursu Droga na Harvard. Posługuję się biegle językiem angielskim oraz w stopniu zaawansowanym językiem francuskim.

Pomysł na niniejszą stronę narodził się z potrzeby połączenia dwóch pasji. Znajdą Państwo na niej teksty dotyczące zagadnień prawnych związanych ze światem jeździeckim.

Życzę przyjemnej lektury.


Agnieszka Cwajna

Agnieszka Cwajna Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych, zdobywanym w renomowanych kancelariach, zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych.W mojej codziennej praktyce świadczę usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, w tym klientów włoskojęzycznych. Posiadam doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń z umów oraz roszczeń odszkodowawczych, sporządzania opinii prawnych oraz umów cywilnoprawnych. Reprezentuję klientów przed sądami w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym w postępowaniach związanych z procesami inwestycyjnymi oraz w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi. Uczestniczę również w negocjacjach przy zawieraniu umów oraz w celu polubownego rozwiązywania konfliktów.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Universitá di Catania i Università Sacro Cuore di Milano oraz studiowałam na Libera Università Maria Ss. Assunta w Rzymie, we Włoszech.

Prywatnie, konie i jazda konna to moja wielka pasja od wielu lat. Szczególnie interesuje mnie tematyka związana z hodowlą koni oraz z dyscypliną jeździectwa - skoki przez przeszkody. Nieustannie pogłębiam również wiedzę z zakresu behawioryzmu koni oraz psów.