Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. I – dzierżawa koni

Umowy cywilnoprawne (tj. umowy, które regulują stosunki prawne między podmiotami prawa cywilnego) zawieramy praktycznie każdego dnia. Jedną z najpowszechniejszych umów tego rodzaju jest umowa sprzedaży.

Z zawarciem umowy cywilnoprawnej mamy do czynienia również, gdy oddajemy konia w pensjonat, w trening lub w dzierżawę, czy użyczenie, niezależnie od tego czy umowa została zawarta w formie ustnej, czy pisemnej.

W niniejszym artykule omówiona została umowa, którą należałoby podpisać w przypadku dzierżawy konia. Jednocześnie zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych publikacji, w których omówimy pozostałe umowy cywilnoprawne.

Więcej...

Zmiany w zakresie postępowań dyscyplinarnych dotyczących stosowania dopingu w sporcie

Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro dostarczyły nam wielu wspaniałych emocji sportowych, ale również emocji związanych z wykryciem przypadków niedozwolonego stosowania substancji zabronionych.

Niestety mimo wysiłków Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), krajowych komisji do zwalczania dopingu w sporcie oraz organizacji sportowych, problem dopingu wciąż jest aktualny. Problem ten w równej mierze dotyka także profesjonalne jeździectwo.

Więcej...

Wybrane formy prowadzenia działalności w branży związanej z jeździectwem

Ze względu na nieustanną profesjonalizację jeździectwa i hodowli koni w naszym kraju, zasadne wydaje się przybliżenie podstawowych form prowadzenia działalności w wymienionych branżach.

W zakresie dotyczącym prowadzenia działalności polegającej na hodowli koni – odsyłamy do naszego poprzedniego artykułu.

W niniejszym artykule omówione zostały natomiast wybrane formy prowadzenia działalności w branży związanej z jeździectwem. Ze względu na ograniczone ramy opracowania, uwaga zostanie poświęcona formom prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usługi pensjonatu dla koni, działalności klubu sportowego oraz działalności, jako jeździec-zawodnik.

Więcej...

Sprzedaż gruntów rolnych na nowych zasadach

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Niewątpliwie przedmiotowa zmiana ustawy będzie odczuwalna również w świecie jeździeckim, wpłynie ona przede wszystkim na hodowców koni, posiadających grunty orne, łąki i pastwiska. Do tej pory obowiązywała swoboda w sprzedaży gruntów rolnych. Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Jej celem miało być przeciwdziałanie wykupowaniu polskiej ziemi przez obywateli innych krajów UE.

Więcej...

Czy zgodnie z prawem polskim można fotografować cudze zwierzęta, rozpowszechniać ich „wizerunek” i czerpać z tego korzyści?

Niedawno można było usłyszeć historię Pana Bellis i jego syna, którzy dzięki zrobieniu sobie zdjęcia typu „selfie” z koniem zza płotu wygrali wyjazd na wakacje w konkursie organizowanym przez biuro turystyczne. Nie spodobało się to właścicielce konia, która uznała, że pan Bellis, nie miał prawa zrobić zdjęcia jej zwierzęciu bez jej zgody.

A jak wygląda kwestia wykorzystania wizerunku cudzego konia na gruncie prawa polskiego? Czy można fotografować zwierzę bez pozwolenia właściciela, rozpowszechniać i czerpać zyski z takiej fotografii?

Więcej...

Czy zawodnik może świadczyć usługi sportowe dla swojego klubu jako indywidualny przedsiębiorca i opłacać podatek liniowy?

Sportowiec/zawodnik może świadczyć na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a jego przychody powinny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 22 czerwca 2015 r. o sygn. II FPS 1/15.

Więcej...

Zawód jeździec - jakie zmiany wprowadza najnowsze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej?

Coraz więcej młodych osób zafascynowanych końmi rozważa wybór kariery jeźdźca zawodowego. Najnowsze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1873) zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego („Rozporządzenie”), w którym oficjalnie ustanowiono zawód jeźdźca, przede wszystkim umożliwi podjęcie kształcenia zawodowego w tym kierunku.

Więcej...